Platan Sukuseura

Maaliskuussa 2017 sukulaiset kokoontuivat vapaamuotoiseen tapaamiseen Helsingissä, jossa leppoisan jutustelun yhteydessä päätettiin myös sukuseuran perustamisesta. Yhdistyksen nimi on Platan Sukuseura ja sen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus
Platan Sukuseura on rekisteröimätön sukuseura, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea edistää suvun jäsenten tapaamisia ja yhteydenpitoa sekä vaalia suvun historiaa järjestämällä esimerkiksi sukukokouksia, retkiä, yhteisiä tapahtumia tai muuta vapaamuotoista yhdessäoloa. Sen lisäksi seura:

  • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta, kokoaa tietoa digitaaliseen muotoon ja jakaa tätä tutkimus- ja perinnetietoa suvun kesken,
  • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa itsenäisesti sekä tarvittaessa muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa,
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitää yllä ajantasaista luetteloa suvun jäsenistä.

Jäsenyys
Seuran jäseninä ovat kaikki Klara Anna o.s. Cache d'Oint/Kashdan (1886 - 1971) ja Erik Aleksander (1884 - 1971) Platanin jälkeläiset isän tai äidin puolelta sekä heidän puolisonsa. Jäsenmaksuja ei peritä muuta kuin erillisten tapahtumien kulujen kattamiseksi.

Seuran hallitukseen valittiin maaliskuussa 2017 Peter Platan, Taina Platan ja Eeva Raaste.

Toiminta

  • Jäsenluettelon ylläpito. Seura ylläpitää ajantasaista jäsenluetteloa jonka avulla yhteydenpito sukulaisten kesken helpottuu. Jäsenluettelo on suvun Google-drive pilvipalvelussa ja vain suvun jäsenten käytössä.
  • Kommunikointi. Seuran ja sukulaisten kommunikointia varten on perustettu Google-groups sähköpostilista. Liittyäksesi listaan lähetä pyyntö seuran hallitukselle tai sukulaisten kautta.
  • Tapaamiset, retket, vapaamuotoinen yhteydenpito. Seuran on tarkoitus järjestää vähintään 4 vuoden välein suurempi sukukokous. Lisäksi kaikkia sukulaisia kehoitetaan aktiivisesti kokoontumaan ja ilmoittamaan tästä sähköpostilistan kautta.
  • Suvun historiamateriaalin ja arkiston ylläpito. Tätä varten on perustettu pilvitallennustila Google-drive-palveluun, jonne on koottu suvun historiaa, valokuvia, haastatteluja ja sukututkimuksia. Ota yhteyttä lisätietoja varten.
  • Sosiaalinen media. Mahdollisista suljetuista facebook yms. sosiaalisen median ryhmistä tapahtumia tms varten tiedoitetaan erikseen.

Säännöt
Sukuseuran tarkemmat säännöt ovat saatavissa tästä linkistä

Toivomme, että Sukuseurasta kaikille iloa ja että yhteydenpito tiivistyy sukulaisten kesken!


Terveisin sukuseuran hallitus,

Peter Platan, Taina Platan, Eeva Raaste
Helsinki 13.4.2017